Jak zadbać o przesyłkę?

Od momentu pojawienia się na rynku firm kurierskich, pojawił się też problem uszkodzeń i zniszczeń przesyłek oraz odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie transportu. Przy obecnej konkurencji na rynku niemal wszystkie firmy kurierskie muszą oba zagadnienia uznawać za istotny element swej działalności. Jak postępować, by uniknąć kłopotów i co zrobić, gdy uniknąć ich się nie udało?

Jak zadbać o przesyłkę?

Po pierwsze: zawartość

Minimalizacja ryzyka uszkodzenia bądź zniszczenia zawartości przesyłki tak naprawdę powinna rozpocząć się z chwilą próby jej nadania. Sprawą wcale nie dla wszystkich oczywistą jest to, że nie wszystko można wysłać za pośrednictwem standardowej firmy kurierskiej. Jest cała masa towarów, których przesyłanie jest zabronione przepisami międzynarodowymi lub krajowymi z uwagi na zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia. Wiele firm kurierskich tworzy dodatkowe, własne listy towarów, których nie można za ich pośrednictwem wysyłać. Najczęściej trafiają na nie te rzeczy, których ryzyko uszkodzenia czy zniszczenia w transporcie jest bardzo wysokie. Nawet jeśli takiego towaru nie ma na oficjalnej liście, kurier przyjmujący przesyłkę może odmówić jej przyjęcia, jeśli uzna, że nie ma szans na bezpieczne jej dostarczenie do odbiorcy. Z kolei każdy nadawca ma obowiązek ujawnić co znajduje się w nadanej przesyłce. Jeśli znajdzie się tam towar z listy zakazanych, a ulegnie on uszkodzeniu bądź zniszczeniu w czasie transportu – nadawcy nie będzie w takiej sytuacji przysługiwało odszkodowanie.

Po drugie: zabezpieczenie

To akurat jest dla wszystkich w miarę jasne. Jeśli nadawca chce, by jego przesyłka trafiła cało do adresata, powinien pomóc firmie kurierskiej w jej zabezpieczeniu, np. w trakcie pakowania. Dla przykładu: jeśli jest to przedmiot o nieregularnych kształtach – powinien być tak przygotowany do transportu, by niemożliwe było jego przemieszczanie się wewnątrz paczki. Do pakowania przesyłek powinno się stosować odpowiednie materiały: specjalne koperty, opakowania tekturowe czy taśmy. Konieczne jest także poinformowanie kuriera o zawartości paczki, tak by umożliwić mu odpowiednie się z nią obchodzenie.

Po trzecie: ubezpieczenie

Jeśli, pomimo powziętych środków ostrożności, nadawca ma obawy co do bezpiecznego dotarcia przesyłki do odbiorcy, powinien ją ubezpieczyć. Dzięki temu, jeśli rzeczywiście dojdzie do nieszczęścia, będzie mógł odzyskać pełny wymiar szkody.

Po czwarte: reklamacja

Czasem nie wystarczą najbardziej nawet wyszukane środki ostrożności. Przesyłki ginęły, ich zawartości niszczyły się i uszkadzały i niestety zdarzać się będzie tak dalej. W takiej sytuacji każdemu klientowi firmy kurierskiej przysługuje możliwość złożenia reklamacji na usługę. Składając ją trzeba udowodnić, że do uszkodzenia przesyłki doszło podczas transportu i z winy dostarczyciela. Służy temu protokół szkody, który należy spisać podczas procedury odbioru przesyłki w towarzystwie kuriera. To bardzo ważne, dlatego nie należy się sugerować tym, że kurier się bardzo spieszy.